Drone  visuals

Project, evenement, overzicht, nieuwbouw, foto van woning of bedrijf, andere wens?

Wilt u foto's of video's vanuit de lucht? Dan kunt u bij ons terecht. Er zijn veel mogelijkheden om prachtige en fascinerende beelden te maken vanuit de lucht. Dit geeft prachtige perspectieven waar het menselijk oog geen zicht op heeft vanaf de grond.  

Dierenleed voorkomen

Wij helpen bij het redden van reekalfjes door het vooraf inspecteren van te maaien grasland met behulp van een drone die is uitgerust met een thermische camera. De boswachter kan zijn werk blijven doen terwijl wij hem de juiste richting wijzen.

Brand voorkomen

Wij helpen brand voorkomen met het preventief inspecteren van bossen, terreinen en bedrijventerreinen door het speuren naar broei.

Wanneer er toch brand uitbreekt monitoren wij na het blussen de broeiplaatsen.

In beeld brengen van natuur en gebieden

Door met een drone het gebied in beeld te brengen is het mogelijk de ontwikkelingen van het gebied te monitoren en evalueren. Dit is een efficiënte werkwijze die een aanzienlijke tijdbesparing oplevert. De beelden worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe het gebied zich ontwikkelt en wat invloed van weersomstandigheden is.

Opsporing

Door gebruik te maken van thermisch beelden van de drone helpen wij bij het opsporen van personen of dieren bij vermissing.

Door inzet van de drone kan het nest van de Aziatische Hoornaar worden gevonden in hoge boomtoppen.

Garantie op uw zonnepanelen? Veilige inspectie van uw duurzame investering

Door uw zonnepanelen thermisch te controleren wordt zichtbaar of de cellen naar behoren functioneren. Hierbij hoeft geen dak of een zonnepanelenveld te worden betreden. Ook vogelnesten die brand kunnen veroorzaken worden met de drone opgespoord en de mate van vervuiling door uitwerpselen komt in beeld.

Beperken van vogeloverlast

Met een drone helpen wij bij het opsporen van rustplaatsen en potentiele broedplaatsen en nesten van overlast gevende vogels. Deze informatie helpt bij het doelmatig aanbrengen van preventieve maatregelen op en nabij het dak en het gebouw. De vervuiling en schade van een gebouw wordt in kaart gebracht.

Biologisch bestrijden met behulp van een drone

De drone wordt toegepast om grotere gebieden of moeilijk bereikbare plaatsen toch te kunnen voorzien van biologische bestrijding tegen vliegen.