vlieg overlast  biologische bestrijding vleesvlieg

Het bestrijden van vliegen met behulp van een natuurlijke bron.                                             Plaatje:Bestico

 

Effectief en veilig: De toegepaste biologische methode is het doorbreken van de levenscyclus van de vlieg door middel van een natuurlijke vijand. Daarmee kan de vliegenpopulatie onder controle worden gehouden in en om een stal en bij afval verwerking.

Het is het meest effectief om vroeg in het vliegenseizoen te starten met het uitzetten van de biologische bestrijding. Hierdoor is de populatie rovertjes groot genoeg om tijdig de voorplanting van de vlieg te verstoren voordat er overlast ontstaat.

Omdat het een natuurproduct is kan het veilig voor natuur en mens worden gebruikt. De staldieren ondervinden geen hinder en ook andere nuttige dieren zoals zwaluwen of vleermuizen hebben er geen last van.

 

Om de volwassenvlieg af te vangen is er een  zeer effectieve vliegenvallen.

Dit werkt efficiënt in en om (paarden)stallen en in de wei waar de paarden, naast het looppad van de koeien naar de stal.

Zie de foto van de gele emmer vol met gevangen vliegen hiernaast.

 

Producten: 

De producten komen van een vooraanstaande producent die deze producten ontwikkelt, produceert en wereldwijd inzet.

 

Ik help u op weg met het uitzetten en verspreiden van de producten op de juiste plaats. De producten worden naar u opgestuurd op het juiste moment. Zo krijgt u precies op tijd uw biologische bestrijding in huis zodat ze zo snel mogelijk voor u aan het werk kan gaan.

 

Waarom vliegen bestrijden en op een biologische wijze?

Hygiene: Vliegen zijn onhygiënisch en kunnen veel overlast veroorzaken in de stal en in de wei of op de manege voor  koeien, paarden, varkens en de directe omgeving. De vervelende gevolgen hiervan zijn o.a. stress en geïrriteerde of ontstoken ogen, uiers en klachten van omwonenden en het overbrengen van bacteriën op voedsel of producten die worden verkocht. 

Toepassingsgebied: De biologische bestrijding tegen vliegen kan worden toegepast bij het houden van dieren, in kassen, bij afvalverwerking, bij waterzuiveringen, bij slibopvang en andere plaatsen waar vliegen zich kunnen ontwikkelen. Zowel de dieren als de mensen in en uit de omgeving hebben baat bij het tegengaan van vliegenoverlast en het draagt bij aan de hygiëne.

Werkwijze: Een plan op maat. Dit is nodig omdat de behandeling afhankelijk is van verschillende factoren zoals; oppervlakten, doorlooptijden, omgevingsfactoren, temperaturen, vochtigheid, materialen, enzovoort. Wanneer alles wat invloed uitoefent in kaart is gebracht, wordt er een maatwerk plan opgemaakt voor een zo succesvol mogelijke bestrijding. 

Voordelen van biologische bestrijding:

Biologische bestrijding geeft geen schadelijke neveneffecten, de natuur doet immers haar werk. Er worden geen andere dieren dan de doelgroep gedood en doorvergiftiging vindt niet plaats. Ook is er geen vervuiling van mest met chemicaliën, die op zijn beurt terecht komt in de landbouwgewassen en het grondwater.

We werken door heel Nederland, Zeeland, Walcheren en Noord Beveland en Zuid Beveland, Schouwen en Duiveland en Zeeuws Vlaanderen. Gevestigd in Middelburg.